SK slovensky   EN english
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.

O práškových farbách

Termosetové práškové náterové látky boli vyvinuté v 60-tych rokoch 20.-ho storočia ako alternatíva k tekutým farbám. Práškové farby sa vyrábajú bez použitia organických rozpúšťadiel. Táto vlastnosť zabezpečuje ich veľmi dôležitú ekologickú výhodu.

Práškové farby majú dobré vlastnosti rozlevu, sú aplikované v suchej podobe a používajú sa ako dekoratívna aj funkčná ochrana.

Najdôležitejším rozdielom medzi práškovými a konvenčnými tekutými farbami je, že práškové farby nevyžadujú rozpúšťadlá na rozpustenie spojív, plnidiel a pigmentov.

Vo všeobecnosti, práškové farby sa aplikujú elektrostatickými alebo elektrokinetickými pištoľami, a za účelom dosiahnutia hladkého povrchu sa vypaľujú počas určitej doby pri stanovenej teplote (120 °C – 240 °C). To umožňuje dosiahnuť tvrdší povrch ako konvenčnými tekutými farbami.

Práškové farby sa väčšinou aplikujú na kovové povrchy ako je biela technika, kancelársky nábytok, hliníkové plechy, oceľové dvere, automobilové súčiastky, priemyselné stroje, zliatinové kolesá, oplotenie, záhradné nástroje, osvetlenie, pouličné vybavenie, a pod.

Nové technológie umožňujú aplikovať práškové farby na rozličné povrchy ako sú MDF a plasty.

Práškové farby sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín: na termoplastické a termosetové. Pri procese tvorby filmu, termosplastické práškové farby neprechádzajú chemickou zmenou. Na druhej strane, termosetová prášková farba sa používa na trhu vo väčšej miere, chemicky reagujú nezvratným zosieťovaním.


Výhody práškových náterových látok

Práškové farby majú veľa výhod oproti konvenčným tekutým farbám:
 

 • poskytujú vynikajúcu konečnú úpravu, väčšiu trvácnosť a zlepšenú ochranu proti korózii
 • vypúšťajú približne nula prchavých organických zložiek (VOC) do prostredia
 • použitá prášková farba môže byť do 100 % znovu použitá recyklovaním v aplikačnej kabíne
 • zabezpečujú vyššiu hrúbku filmu (do 2000 µm) pri jednej vrstve bez stekania
 • znížená tvorba odpadu farby a čistiacich rozpúšťadiel ktoré musia byť likvidované ako nebezpečný odpad. 
 • ekonomickejšie z dlhodobého hľadiska
 • aplikácia a operačné náklady sú menšie ako pri konvenčných tekutých farbách
 • aplikácia je vhodná pre automatizovaný systém, ktorý, vyžaduje menšiu prácnosť
 • dovoľujú vyrábať širokú škálu odtieňov a povrchovej úpravy
 • majú širokú škálu oblastí použitia a zabezpečujú požadované podmienky pre mnoho oblastí 
 • možnosť výroby dekoratívnych výrobkov, ako metalické farby, štruktúrované povrchy, žilky a miešané farby